PRIVATEPRINT е издавачка куќа од Скопје, посветена на уредување, создавање и поддршка на уметнички книги, уметнички и кураторски истражувачки проекти и останати слични публикации. Основачи и главни уредници се Марија Христова и Илија Прокопиев.