Сè што сте сакале да знаете за вашиот сосед, а сте се плашеле да прашате е интерактивен проект кој се состои од кратко видео, изложба од изданијата на PRIVATEPRINT и Архи.тек, како основа за перформанс кој создава платформа за поставување прашања кои потекнуваат од видео и материјалите.