Промоција на уметничката книга Art is not what you want и просторна инсталација од Доротеј Нешовски + Детска работилница