„Замислувајќи простор“ e изложба на архитектонски публикации (списанија и книги) во кои се објавени архитектонски цртежи од Живко Поповски, надополнети со мултимедијални дела инспирирани од нив. Изложбата е реализирана во соработка со: Мери Батакоја, Владо Данаилов и Мила Димитровска.