Never Not in Love - Интердисциплинарен и партиципативен уметнички проект составен од две серии дела: Љубовни писма на осаменоста и Бранови од Дарко Алексовски.