Незавршена монографија: Јелена Ристеска е документарен проект на Марија Христова и Илија Прокопиев. Проектот се состои од уметничка книга и изложба на дела од Јелена Ристеска и Илија Прокопиев.