„Метафори“, изложба на Илија Прокопиев, 16 септември - 28 септември 2019 во студио PrivatePrint. Фотографии од Зоран Шекеров.

Изложбата е дел од програмата „Изложби во соседството“ на Студиото PrivatePrint. Во 2019 оваа програма беше кофинансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија.