Првиот PP Focus е посветен на Атласот на човековото тело по Аристотел од Илија Прокопиев. Во студиото Private Print е поставен избор од оригиналните цртежи направени за Атласот , со тематски фокус на анатомијата на главата. 28 април – 31 мај 2017.