Учество на PrivatePrint на саемот за уметнички книги I Never Read 2018 во Базел \ 13-16 јуни \ Kaserne Базел