Изложба и промоција на книгата „Споменик на слободата - разговорник“ од Елена Чемерска, 18 - 24 октомври 2019 во студиото на PrivatePrint. Фотографии: Зоран Шекеров