Документарната изложба Секогаш другите се оние што умираат на Илија Прокопиев се состои од три асоцијативно поврзани сегменти: серија од 28 цртежи и скици работени во археолошките музеи во Атина и Ираклион, книга со цртежи наловена Атлас на човековото тело по Аристотел и четири мали корпореални објекти.