1. 1. СТАТУТ на Здружение за интердисциплинарни истражувања и практики во современата уметност СТУДИО ПРИВАТЕН ПРИНТ Скопје (македонски/англиски)
  2. 2. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И АКТИВНОСТИ на Здружение за интердисциплинарни истражувања и практики во современата уметност СТУДИО ПРИВАТЕН ПРИНТ Скопје (македонски/англиски)
  3. 3. Годишен наративен извештај 2019 (македонски и англиски)
  4. 4. КАТАЛОГ бр.1 2020 (мк јазик)
  5. 5. Годишен извештај 2020
  6. 6. Листа на членови
  7. 7. Годишен извештај 2021 (македонски)
  8. 8. Дизајн портфолио 2016-2023
  9. 9. Годишен извештај 2022 (македонски и англиски)
  10. 10. Годишен извештај 2023 (македонски)